Optredens

15 juni

Op 15 juni geven wij samen met bigband Jazzcape een avondvullend swingend concert in de Pas in Heesch. Te zijner tijd volgt daarover meer informatie.

Jazzcape

 

Per jaar proberen we vier a vijf keer op te treden. Er is een commissie actief die de optredens organiseert. Deze commissie inventariseert de mogelijk- en onmogelijkheden van het optreden en past de organisatie daar op aan. Ze bepaalt samen met de dirigent de nummers die gezongen gaan worden en houdt de overige leden op de hoogte. Als voorbereiding op een groot optreden wordt zo nodig een “zingzondag” georganiseerd. Omdat koorzang iets is wat je samen doet, wordt er van de leden verwacht dat ze (uitzonderingen daar gelaten) bij alle repetities en optredens aanwezig zijn.